Contacteer ons

Heeft u vragen over onze website, onze producten of onze diensten?

Wakkensteenweg 2
8710 St-Baafs-Vijve - België
T: +32 (0)56 62 22 11
F: +32 (0)56 62 22 46
info@baltagroup.com

Neem contact op

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, behalve die handelingen die krachtens de wet of de Statuten specifiek zijn voorbehouden aan de Aandeelhoudersvergadering of andere bestuursorganen.

De Raad van Bestuur is in het bijzonder verantwoordelijk voor:

  • de vaststelling van de algemene beleidsstrategie van de Vennootschap en haar dochterondernemingen;
  • de beslissingen over alle belangrijke strategische, financiële en operationele zaken van de Vennootschap;
  • het toezicht op het management door de CEO en andere leden van het Directiecomité, en
  • alle andere zaken die door de wet en de Statuten zijn voorbehouden aan en de verplichtingen opgelegd aan de Raad van Bestuur (inclusief bekendmakingsverplichtingen).

Binnen bepaalde limieten heeft de Raad van Bestuur het recht om specifieke, duidelijk omschreven bevoegdheden te delegeren aan de CEO.

Onmiddellijk volgend op de IPO, zal de Raad van Bestuur samengesteld zijn uit negen (9) leden.

De Statuten voorzien in benoemingsrechten voor LSF9 Balta Holdco S.à r.l., als volgt:

Zolang LSF9 Balta Holdco S.à r.l. of een met haar verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, direct of indirect, minstens 50% bezit van het totale aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen, heeft zij het recht om minstens vijf (5) bestuurders te nomineren voor benoeming door de Aandeelhoudersvergadering.

  • Zolang LSF9 Balta Holdco S.à r.l. of een met haar verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, direct of indirect, minder dan 50% maar minstens 40% bezit van het totale aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen, heeft zij het recht om vier (4) bestuurders te nomineren voor benoeming door de Aandeelhoudersvergadering.
  • Zolang LSF9 Balta Holdco S.à r.l. of een met haar verbonden vennootschap daarvan in de zin van artikel 11 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, direct of indirect, minder dan 40% maar minstens 30% bezit van het totale aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen, heeft zij het recht om drie (3) bestuurders te nomineren voor benoeming door de Aandeelhoudersvergadering.
  • Zolang LSF9 Balta Holdco S.à r.l. of een met haar verbonden vennootschap daarvan in de zin van artikel 11 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, direct of indirect, minder dan 30% maar minstens 20% bezit van het totale aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen, heeft zij het recht om twee (2) bestuurders te nomineren voor benoeming door de Aandeelhoudersvergadering.
  • Zolang LSF9 Balta Holdco S.à r.l. of een met haar verbonden vennootschap daarvan in de zin van artikel 11 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, direct of indirect, minder dan 20% maar minstens 10% bezit van het totale aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen, heeft zij het recht om een (1) bestuurder te nomineren voor benoeming door de Aandeelhoudersvergadering.

Krachtens de Statuten zal, als het directe of indirecte aandelenbelang van LSF9 Balta Holdco S.à r.l. of een met haar verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Belgische Wetboek van vennootschappen in de Vennootschap daalt tot onder een van de hoger vermelde drempels, LSF9 Balta Holdco S.à r.l. ervoor zorgen dat een bestuurder benoemd op haar voordracht zijn of haar ontslag indient als bestuurder van de Vennootschap met ingang per de datum van de volgende jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering. Bij ontstentenis daaraan zal het mandaat van de bestuurder die als laatste werd benoemd op voordracht van LSF9 Balta Holdco S.à r.l. automatisch ten einde lopen op de datum van de volgende jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering.

Hoewel de duur van het mandaat van bestuurders volgens de Belgische wetgeving beperkt is tot zes jaar (verlengbaar), raadt de Corporate Governance Code aan de termijn tot vier jaar te beperken. De Statuten beperken de duur van het mandaat van de bestuurders tot vier jaar. De benoeming en de verlenging van het mandaat van bestuurders worden gebaseerd op een aanbeveling van het Remuneratie- en benoemingscomité van de Raad van Bestuur en moeten worden goedgekeurd door de Aandeelhoudersvergadering, rekening houdend met de hierboven beschreven voordrachtrechten.

Krachtens de Corporate Governance Code dient ten minste de helft van de bestuurders niet-uitvoerend te zijn, en dienen ten minste drie bestuurders onafhankelijk te zijn overeenkomstig de onafhankelijkheidscriteria bepaald in het Belgische Wetboek van vennootschappen en de Corporate Governance Code. De samenstelling van de Raad van Bestuur met ingang van de afsluiting van het Aanbod voldoet aan deze aanbevelingen.

Per 1 januari 2023 moet ten minste een derde van de bestuurders van het andere geslacht zijn. Zoals hieronder geïllustreerd beantwoordt de samenstelling van de Raad van Bestuur al aan deze vereiste.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

 

       
Michael Kolbeck Niet-uitvoerend Bestuurder 2017 2021
Neal Morar Niet-uitvoerend Bestuurder 2017 2021
Hannah Strong Niet-uitvoerend Bestuurder 2017 2021
Jeremy Fryzuk Niet-uitvoerend Bestuurder 2017 2021
Patrick Lebreton Niet-uitvoerend Bestuurder 2017 2021
Nicolas Vanden Abeele 1 Onafhankelijk Bestuurder 2017 2021
Cyrille Ragoucy Voorzitter en Onafhankelijk Bestuurder 2017 2021
Sarah Hedger Onafhankelijk Bestuurder 2017 2021

 

(1) Nicolas Vanden Abeele levert diensten via Accelium BVBA.