Contacteer ons

Heeft u vragen over onze website, onze producten of onze diensten?

Wakkensteenweg 2
8710 St-Baafs-Vijve - België
T: +32 (0)56 62 22 11
F: +32 (0)56 62 22 46
info@baltagroup.com

Neem contact op

Ondernemingsbestuur

De Vennootschap verbindt zich tot een hoge standaard voor haar corporate governance en baseert zich ter referentie op de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009 (de “Corporate Governance Code”). De Corporate Governance Code is gebaseerd op een “pas toe of leg uit”-systeem. Belgische beursgenoteerde vennootschappen dienen de Corporate Governance Code na te leven, maar mogen afwijken van de bepalingen die voorts niet zijn opgenomen in het Belgische Wetboek van vennootschappen, op voorwaarde dat zij de rechtvaardiging voor een dergelijke afwijking bekendmaken in de jaarlijkse verklaring inzake corporate governance die wordt opgenomen in het jaarverslag.

De Raad van Bestuur is voornemens om de Belgische Corporate Governance Code na te leven, met uitzondering van de volgende bepalingen:

  • krachtens de Statuten kan de Vennootschap Aandelen, aandelenopties en andere effecten toekennen die vroeger dan drie jaar na hun toekenning uitoefenbaar worden
  • bepaalde leden van het Directiecomité hebben in bepaalde omstandigheden recht op een ontslagvergoeding die meer bedraagt dan 18 maanden
  • de groep van de bestuurders die worden benoemd op voorstel van LSF9 Balta Holdco S.à r.l. zullen de meerderheid van de bestuurders vormen (5 van de 9) in de Raad van Bestuur na het Aanbod

De Vennootschap heeft een corporate  governance charter ingevoerd en zal deze charter regelmatig beoordelen en de wijzigingen doorvoeren die zij noodzakelijk en gepast acht.