Contacteer ons

Heeft u vragen over onze website, onze producten of onze diensten?

Wakkensteenweg 2
8710 St-Baafs-Vijve - België
T: +32 (0)56 62 22 11
F: +32 (0)56 62 22 46
info@baltagroup.com

Neem contact op

Aandeelhoudersstructuur

Totaal uitstaand maatschappelijk kapitaal: EUR 260,589,621.00
Aantal aandelen per 30 September 2017: 35,943,396
Aantal stemgerechtigde aandelen per 30 September 2017: 35,943,396
Euronext symbool: BALTA
Balta Group NV staat genoteerd op Euronext Brussels sinds 14 June 14 2017
ISIN Code: BE0974314461

Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen in het geval van (o.m.) het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). De statuten van BALTA GROUP NV voorzien niet in bijkomende statutaire drempels. Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen, noch aandelen zonder stemrecht.

De kennisgevingen inzake belangrijke deelnemingen moeten overgemaakt worden aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en aan Balta.

 

De volgende tabel stelt de economische eigendom voor van de aandelen na beursintroductie:

  Huidig aandeelhouderschap Bij het behoud van de MIP aandelen
  Aantal % Aantal %
LSF9 Balta Holdco S.àr.l. 20,303,957 56.5% 19,368,322 53.9%
Management 273,637 0.8% 1,209,272 3.4%
Openbaar 15,365,802 42.8% 15,365,802 42.8%
Totaal 35,943,396 100% 35,943,396 100%