Contacteer ons

Heeft u vragen over onze website, onze producten of onze diensten?

Wakkensteenweg 2
8710 St-Baafs-Vijve - België
T: +32 (0)56 62 22 11
F: +32 (0)56 62 22 46
info@baltagroup.com

Neem contact op

Milieubeleidsverklaring

Voor Balta, toonaangevend producent van kamerbreed getuft tapijt en karpetten, is milieuzorg één van de kernwaarden van het dagelijks gevoerde beleid. Balta is ervan overtuigd dat dit beleid niet alleen bijdraagt tot een duurzame ontwikkeling en behoud van ons ecosysteem, maar tevens tot een concurrentievoordeel voor het bedrijf zelf.

De directie en het management van Balta Industries nv verbinden zich ertoe om:

  • te voldoen aan alle van toepassing zijnde wettelijke eisen en andere eisen die de organisatie onderschrijft en die betrekking hebben op de milieuaspecten van het bedrijf.
  • een kader te scheppen om continu de milieudoelstellingen en -taakstellingen vast te stellen, te beoordelen en te verbeteren.
  • continu te verbeteren en milieuvervuiling te voorkomen.

Dit vertaalt zich concreet in volgende beleidspunten:

  • alle energiereducerende maatregelen, die economisch verantwoord zijn, doorvoeren.
  • het waterverbruik en het lozen van afvalwater beperken en het hergebruik van water evalueren.
  • geluidsbeperkende maatregelen nemen bij overschrijding van wettelijke normen.
  • alle afvalstromen in kaart brengen en continu reduceren.
  • bodemverontreiniging voorkomen.

De milieuprestaties moeten gerealiseerd worden door het onderhouden en doelgericht toepassen van de ISO 14001-systematiek waarbij de onderneming zich engageert om de nodige middelen ter beschikking te stellen. Deze milieuprestaties zullen zoveel mogelijk in meetbare indicatoren worden uitgedrukt en opgevolgd.

Wij realiseren ons, dat milieuzorg een algemene en voortdurende inspanning is, waarbij elke medewerker bij Balta betrokken wordt met zijn eigen verantwoordelijkheid en enthousiasme. Daarom wordt elke interne en externe medewerker op regelmatige tijdstippen bewust gemaakt van ons milieuzorgsysteem.