Contacteer ons

Heeft u vragen over onze website, onze producten of onze diensten?

Wakkensteenweg 2
8710 St-Baafs-Vijve - België
T: +32 (0)56 62 22 11
F: +32 (0)56 62 22 46
info@baltagroup.com

Neem contact op

Veiligheids- en gezondheidsbeleidsverklaring

Bij Balta is de zorg voor veiligheid en gezondheid een integrale kernwaarde. De essentie hiervan is het vrijwaren van ongevallen en letsels bij medewerkers, bezoekers en aannemers.

Balta voldoet aan alle wettelijke eisen die betrekking hebben op de Veiligheids- en Gezondheidsrisico's van het bedrijf en levert continu inspanningen om het aantal ongevallen en incidenten te verminderen.

Concreet betekent dit dat directie, leidinggevenden en werknemersafgevaardigden een voorbeeldfunctie hebben, en dat permanent risicoanalyses uitgevoerd en maatregelen vastgelegd worden om risico's tot een aanvaardbaar niveau te herleiden. De benodigde instructies, opleidingen en sensibilisering worden op alle niveaus voorzien en er wordt continu geëvalueerd door middel van veiligheidsrondgangen en audits. De veiligheids- en gezondheidsaspecten worden bovendien geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen.

De Veiligheids- en Gezondheidsdoelstellingen worden gerealiseerd door het onderhoud en de doelgerichte toepassing van het Balta Safety System. De Veiligheids- en Gezondheidsresultaten worden waar mogelijk in meetbare indicatoren uitgedrukt en opgevolgd.
Alle werknemers aanvaarden dit beleid door naleving van de instructies en door individueel veilig gedrag.