Contacteer ons

Heeft u vragen over onze website, onze producten of onze diensten?

Wakkensteenweg 2
8710 St-Baafs-Vijve - België
T: +32 (0)56 62 22 11
F: +32 (0)56 62 22 46
info@baltagroup.com

Neem contact op

Sociaal engagement

Balta verwacht dat alle activiteiten voldoen aan strikte normen voor ethische handel. Wij passen deze normen dan ook toe op al onze contacten met werknemers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

Onze activiteiten verlopen volgens strikte ethische en juridische beginselen inzake:

  • alle werknemers hebben het recht en de verantwoordelijkheid om de naleving van de hierboven beschreven beginselen te waarborgen
  • de naleving van de Belgische en Europese wetgeving
  • de mensenrechten, onder meer op het gebied van kinderarbeid
  • discriminatie of pesterijen
  • omkoperij en corruptie
  • belangenvermenging
  • privacy
  • de gemeenschap
  • klokkenluiders