Contacteer ons

Heeft u vragen over onze website, onze producten of onze diensten?

Franklin Rooseveltlaan 172
8790 Waregem - België
T: +32 (0)56 62 22 11
F: +32 (0)56 62 22 46
investor.relations@baltagroup-nv.com

Neem contact op

Onze impact op de klimaatverandering

De activiteiten van Balta in de productie van vloerbekleding hebben een impact op het milieu door de verwerking van petrochemische polymeren, het gebruik van niet-hernieuwbare energie en de uitstoot van de productie, wat bijdraagt tot onze totale CO2-voetafdruk. Al enkele jaren verminderen we onze impact op het klimaat met een reeks positieve acties op het gebied van materialen, productinnovatie, productie, goederentransport en bedrijfsactiviteiten. 

Sommige van deze activiteiten, zoals materiaal- en productie-innovatie, zijn afhankelijk van de vooruitgang van innovatie en technologie. Het blijven belangrijke doelstellingen waarvoor we acties kunnen ondernemen wanneer de technologie levensvatbaar wordt. 

Naast de activiteiten met betrekking tot de productie van tapijt in België en Turkije hebben we nog mogelijkheden voor verdere verbetering geïdentificeerd en zijn we bezig met de planning van de implementatie ervan. Zo wordt onder meer onderzoek gedaan naar de verschuiving van transportmiddelen naar groenere alternatieven en naar het gebruik van de binnenwateren naar de strategische haven van Antwerpen voor inkomende materialen en uitgaande afgewerkte goederen.

Onze impact op de klimaatverandering verminderen
We hebben een reeks doelstellingen geformuleerd die ons zullen helpen om te focussen op de vermindering van onze CO2-voetafdruk in al onze activiteiten en afgewerkte producten:

 • Verhoging van de gerecycleerde inhoud in grondstoffen
 • Ontwikkeling van producten die gemakkelijk te recycleren zijn
 • Vermindering van het waterverbruik met 30% tegen 2030 (t.o.v. 2018)
 • Verlaging van de totale CO2-uitstoot met 30% tegen 2030 (t.o.v. 2018)
 • 100% recyclage van productieafval tegen 2030 (t.ov. 2018)
 • Vervoer van goederen via alternatieven voor wegtransport
 • Afvalvermindering en meer recycleerbaar afval

In januari 2020 ging in België en Turkije een strategisch onderzoek van 12 maanden van start om inzicht te krijgen in de kapitaalinvestering die nodig is om onze doelstellingen voor 2030 te realiseren. Het omvat alle producten, processen en technologieën. Een bijkomend onderzoek over het gebruik van groene energie is eveneens aan de gang, waarbij Bentley al verbeteringen heeft doorgevoerd.

Als bedrijf vormen deze belangrijke doelstellingen de basis van onze positieve acties voor het milieu, in ons streven om een duurzamere producent van vloerbekleding te worden ten behoeve van al onze stakeholders.

iconicon

De factoren, successen en uitdagingen om beter te zijn voor de planeet

We hebben erkend dat de klimaatverandering een belangrijk risico is waar we allemaal mee te maken hebben, maar Balta is ook onderhevig aan risico's die verband houden met de productie en die een uitdaging kunnen vormen voor ons doel om onze totale CO2-voetafdruk te verminderen. Sommige daarvan hebben betrekking op de beperkingen die worden opgelegd door de bestaande technologie, terwijl andere indicatief zijn voor de blootstelling aan de steeds strengere regelgeving van de Europese Unie. Deze huidige en potentiële uitdagingen zijn:

De vermindering van de water- en CO2-uitstoot wordt gedreven door procesveranderingen met, vooralsnog, ongedefinieerde technologie. We leggen in 2020 relaties aan met verschillende partners om mogelijke oplossingen voor deze uitdaging te onderzoeken en zijn begin dit jaar begonnen met een intern onderzoek. 

Het is ook een kwestie van beschikbare technologie voor de ontwikkeling van vloerbedekkingen die gemakkelijker te recyclen zijn. Om dit te realiseren zonder dat de prestaties of de levensduur van het product achteruitgaan, zullen er nieuwe chemische producten nodig zijn. Ook hier geldt dat we, samen met onze eigen interne ontwikkelingen, in 2020 met verschillende partners relaties aangaan om oplossingen te vinden.  

Hoewel we al monopolymeertapijten hebben ontwikkeld die gemakkelijk kunnen worden gerecycled in processen die minder energie verbruiken, heeft de Europese Unie momenteel niet veel recyclingcentra voor tapijten (deze zijn beschikbaar in de VS), en zijn er weinig faciliteiten voor de recycling van de gescheiden polymeren. Zonder voldoende capaciteit voor de scheiding van de tapijten in de verschillende componenten om de recyclage van PET (polyethyleentereftalaat) en PP (polypropyleen) mogelijk te maken, kunnen we onze impact niet verminderen door de recyclage aan het einde van de levensduur. 

De EU zou een specificatie kunnen opleggen voor nieuwe producten om de recycleerbaarheid te verbeteren of om CO2-belastingen toe te voegen.  Als een van deze twee soorten producten verschilt van de productievoorschriften in andere landen, kunnen ze ons op korte termijn een concurrentienadeel opleveren. Ons engagement om producten beter recycleerbaar te maken en ons energieverbruik met 30% te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2018), zou deze risico's enigszins moeten beperken. 

Door middel van initiatieven op het gebied van producten, productie, transport en andere activiteiten maken we een positieve ontwikkeling door om een duurzamere fabrikant te worden:

 • Optimalisatie van het water in de productievestiging van Oudenaarde
 • Selectieve inzameling van afval voor hergebruik en reductieprojecten
 • Investeringen in interne recycling van polypropyleen zijn aan de gang
 • Ontwikkeling van een polyolefine-rug voor tapijttegels
 • Ontwikkeling van monopolymeer kamerbreed tapijt
 • Productie van monopolymeertapijten die gemakkelijker te recyclen zijn
 • Productie van tapijten met gerecycleerde inhoud die volledig recycleerbaar zijn
 • Productie van een jutevervanger voor inslaggaren in geweven tapijten en kleden
 • Adiabatische koeling voor garenproductie
 • Lid van EBO - Vrijwillig Energiebeheerconvenant van België
 • Studies over hernieuwbare energie en energiebesparing
 • Recycling van tapijt en tapijttegels
 • Het gebruik van Oekotex (Balta home) milieucertificering
 • Verplaatsing van wegtransport naar binnenschip van en naar Antwerpen en Zeebrugge 
 • Waterzuiveringsinstallatie omgebouwd tot een regenwateropslag van 12.000m3 voor de boerderijen en de brandweer in Oudenaarde
 • Wegverbeteringen om de congestie in Sint-Baafs-Vijve, de thuishaven van ons hoofdkantoor, te verlichten 
 • Jaarlijkse zwerfafval- en saneringscampagnes in de lokale gebieden van alle Belgische productievestigingen

icon icon icon icon

Hoe we onze impact op de planeet monitoren

Elke maand, voor elke fabriek en op groepsniveau, controleren we de belangrijkste factoren die onze impact op het milieu beïnvloeden. Aan de hand van deze gegevens kunnen we effectieve maatregelen plannen om de activiteiten in relatie tot onze belangrijkste doelstellingen te verbeteren.

Door alles te meten, van de CO2-uitstoot van onze fabrieken, over de benzine en diesel die ons bedrijfswagenpark gebruikt tot het percentage containers dat we per binnenschip verplaatsen, krijgen we voortdurend een accuraat beeld van onze impact. Elke maand meten we:

 • Verbruik van gas en elektriciteit
 • CO2-uitstoot
 • Totaal percentage gerecycled materiaal dat in producten wordt gebruikt
 • Totaal afval en percentage gerecycled afval
 • Totaal aantal kilometers afgelegd met intern vervoer
 • Verbruik en uitstoot van het bedrijfswagenpark (alleen in België)
 • Percentage containers dat per binnenschip wordt verstuurd en CO2-besparing
 • Aantal containers in België, Turkije en de VS met retourvracht

We analyseren ook onze emissies en overlast voor onze directe omgeving, evenals ons verbruik buiten de energiesector:

 • Afval, bodem, lucht, straling, wateremissies
 • Geluid, geur, stof, trillingen, verkeer, warmte en visuele hinder 
 • Grondstof- en ruimtegebruik

Samen helpen deze sleutelprestatie-indicatoren Balta om de nodige stappen op korte en lange termijn te ondernemen die nodig zijn om onze rol in de bescherming van onze planeet te kunnen spelen. Met duidelijke doelen om naartoe te werken en bewustzijn van de uitdagingen en risico's waarmee we geconfronteerd worden, zijn we in staat om een echte verandering teweeg te brengen in het worden van een meer duurzame vloerbedekkingsproducent.

Balta Group

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en om onze online diensten beter te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we cookies om de inhoud van onze websites voor u interessanter te maken. Door anoniem uw surfgedrag in kaart te brengen, kunnen wij onze websites waar nodig verbeteren en inspelen op de behoeften en voorkeuren van u en andere gebruikers. Meer info in ons cookiebeleid en privacybeleid.

Alle cookies toestaan Instellingen