Contacteer ons

Heeft u vragen over onze website, onze producten of onze diensten?

Franklin Rooseveltlaan 172
8790 Waregem - België
T: +32 (0)56 62 22 11
F: +32 (0)56 62 22 46
investor.relations@baltagroup-nv.com

Neem contact op

One balta for safety

De Raad van Bestuur heeft verklaard dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft voor Balta. Om gezondheid en veiligheid in het hele bedrijf aan te pakken, hebben we in 2018 het ‘One Balta for Safety’-programma opgezet in België om een cultuuromslag te bewerkstelligen en te werken aan ons doel van nul ongevallen. Het ‘One Balta for Safety’-programma werd in 2020 ook in Turkije uitgerold.

Het ‘One Balta for Safety’-programma is bedoeld om de belangrijkste risico’s die we hebben geïdentificeerd via onze risicoanalyse en grondige, wettelijke compliance-audits van alle afdelingen en vestigingen van Balta proactief aan te pakken. De mogelijkheden tot verbetering hebben we opgenomen in het ‘One Balta for Safety’-programma.

Het programma is opgesplitst in acht projectteams, die werden opgericht om te werken rond de metingen van onze veiligheidscultuur in 2017:

 • Project 1: Beleid en ‘Golden Safety Rules’;
 • Project 2: Leiderschap en implementatie van het beleid;
 • Project 3: Implementatie van de veiligheidsorganisatie;
 • Project 4: Communicatie: structuur en plan;
 • Project 5: Risico- en compliancebeheer;
 • Project 6: Technische specificaties en beheer van leveranciers en aannemers;
 • Project 7: Organisatie van opleidingen;
 • Project 8: Veiligheidsprestaties en KPI’s.

Elk projectteam bestaat uit een mix van verschillende functies, met een sponsor uit het Managementcomité en een voorzitter uit het operationele management. De sponsor is verantwoordelijk voor een succesvolle implementatie van de doelstellingen van het team in alle vestigingen en stelt KPI’s op om de voortgang te volgen. De voorzitter stelt het team samen, legt de doelstellingen en deliverables van het project vast en zorgt ervoor dat het project doeltreffend beheerd wordt. Het team is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan samen met de voorzitter en de uitvoering ervan overeenkomstig de vastgestelde prestatie-indicatoren.

De inspanningen van elk projectteam worden beoordeeld door de stuurgroep ‘One Balta for Safety’. Door de algemene verantwoordelijkheid voor het programma op zich te nemen, erover te waken dat het aansluit bij de strategische richting van het bedrijf en ervoor te zorgen dat de middelen voor succes beschikbaar zijn, geeft de stuurgroep blijk van leiderschap op het gebied van veiligheid. De bedoeling is om al onze mensen, inclusief bezoekers en derden, te doordringen van het belang van veiligheid en een mentaliteitsverandering teweeg te brengen, die samen met onze positieve acties voor het verminderen van risico’s op de werkplek bijdraagt tot het bereiken van ons doel van nul ongevallen. 

 • In het kader van het ‘One Balta for Safety’-programma hebben we in 2019 onze vijf ‘Golden Safety Rules’ ingevoerd: 
 • Ik stop, kijk en denk voor ik doe
 • Ik hou mijn werkplaats ordelijk en net
 • Ik draag mijn persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ik volg onze verkeersregels en werkinstructies
 • Ik draag zorg voor mijn collega’s

Met deze regels willen we het aantal arbeidsongevallen verminderen en worden er veel inspanningen geleverd om ze nog beter bekend te maken bij onze medewerkers. Elk kwartaal organiseren we een campagne voor alle medewerkers met toolbox-vergaderingen, flyers en posters om de boodschap kracht bij te zetten. Ook de dagelijkse veiligheidsgesprekken met de operatoren in de productie bekrachtigen consequent de ‘Golden Safety Rules’. 

Om een duurzame en positieve mentaliteitsverandering inzake veiligheid op de productievloer te stimuleren, organiseren we regelmatig wandelingen en gesprekken met het management. Verder voert de CEO op alle niveaus feedbackgesprekken met managers en supervisors zodat de ‘Golden Safety Rules’ na een ongeval passend worden versterkt. Elke afdeling heeft ook een veiligheidscoach - in totaal 68 - die opleidingen en coaching geeft met het oog op het verminderen van mogelijke ongevallen. 

Het communicatieteam werkt ook aan hetzelfde doel, door eenmaal per kwartaal ‘Golden Safety Lessons’ te geven en te communiceren over successen. Naast een aanzienlijke toename van het aantal toolbox-vergaderingen en de introductie van dagelijkse veiligheidsgesprekken met de operatoren, raken onze mensen doordrongen van het belang van veiligheid. 

Projectteam 5 zorgt ervoor dat we voldoen aan de wettelijke vereisten en bepaalt welke groepsprioriteiten zullen worden aangepakt. In 2019 zijn voor elke fabriek de drie belangrijkste prioriteiten vastgesteld en geïmplementeerd en in 2020 zal de rest worden gerealiseerd. Het team heeft ook initiatieven genomen om het welzijn van de medewerkers van Balta te bevorderen:

 • Gloednieuwe werkkleding en sociale ruimtes werden in 2019 uitgeprobeerd en worden in 2020 in alle Belgische fabrieken uitgerold.
 • Opleiding ergonomie opgestart in alle Belgische fabrieken
 • Gestandaardiseerde verkeersregels in de productie
 • SENSOR-welzijnsenquête uitgevoerd (zie 2.5)
 • Risicoanalyse van beeldschermwerkers met persoonlijke feedback en algemene coaching

Om ervoor te zorgen dat we aan een veiligheids-cultuur in het hele bedrijf blijven werken, nemen we positieve acties die door het projectteam ‘opleidingen’ zijn opgezet voor alle medewerkers, bezoekers en aannemers:

 • Introductieprogramma rond HSE (gezondheid, veiligheid en milieu) voor alle medewerkers
 • Registratie van vereiste opleidingen, rapportering en opvolging voor elke werknemer
 • Aanzienlijke toename van het aantal toolbox-vergaderingen
 • Veiligheidsopleiding voor alle bezoekers
 • HSE-eisen voor alle aannemers

Met het ‘One Balta for Safety’- programma en onze informatie- en opleidingsinitiatieven hebben we er vertrouwen in dat we aanzienlijke vooruitgang kunnen boeken om ons doel van nul ongevallen te bereiken. 

iconicon

Veiligheidsrapportering

Om onze vooruitgang in het bereiken van ons doel van nul ongevallen op te volgen, registreren we elk ongeval in al onze fabrieken, met gegevens zowel op individueel fabrieksniveau als op groepsniveau. Dat helpt ons om belangrijke acties te identificeren voor de afzonderlijke fabrieken en om de grootste prioriteiten voor de groep te bepalen. In 2019 volgden we een striktere interpretatie van de definitie van een arbeidsongeval conform een nieuwe Belgische wet inzake melding van arbeidsongevallen. Dit heeft geleid tot een stijging van het aantal incidenten.

 

Veiligheidsrapportering

In de voorgaande jaren hebben we alle ongevallen gemeld en de ongevallen waarover we directe controle hebben, zoals met betrekking tot de veiligheid van machines, foutieve hantering van apparatuur of geraakt worden door een object, werden geaccepteerd. Nu zien we echter dat veel ongevallen, zoals uitglijden, struikelen en lichaamsbewegingen die gedeeltelijk buiten onze controle vallen en geen directe externe oorzaak hebben, ook worden geaccepteerd. Die ongevallen waren goed voor 58% van alle ongevallen binnen Balta Group. Een deel van dit type ongevallen zou dus voor 2019 niet in de statistieken zijn opgenomen, omdat ze niet zouden zijn geaccepteerd.

 

Na het meten van het soort letsel in 2018 merkten we dat verwondingen aan handen en voeten het meest voorkwamen. In de loop van 2019 hebben we maatregelen ingevoerd, waaronder opleidingen, om deze verwondingen te verminderen. We hebben lagere cijfers genoteerd voor verwondingen aan handen en voeten, wat aantoont dat proactieve preventie resultaten oplevert. 

 

 

Via het ‘One Balta for Safety’-programma en onze proactieve reactie op de resultaten van onze rapportering hebben we er vertrouwen in dat we in 2020 de frequentie en de ernst van de ongevallen zullen zien verminderen.  

iconicon

 

Balta Group

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en om onze online diensten beter te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we cookies om de inhoud van onze websites voor u interessanter te maken. Door anoniem uw surfgedrag in kaart te brengen, kunnen wij onze websites waar nodig verbeteren en inspelen op de behoeften en voorkeuren van u en andere gebruikers. Meer info in ons cookiebeleid en privacybeleid.

Alle cookies toestaan Instellingen