Contacteer ons

Heeft u vragen over onze website, onze producten of onze diensten?

Wakkensteenweg 2
8710 St-Baafs-Vijve - België
T: +32 (0)56 62 22 11
F: +32 (0)56 62 22 46
info@baltagroup.com

Neem contact op

Gecertificeerde Producten
Balta is lid van PRODIS/GUT

GUT (Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden) is een partnerschap met de industrie dat de milieu-effecten wil beperken en de productveiligheid wil garanderen in elke fase van de levenscyclus van een tapijt. Enkel producten die voldoen aan de hoge normen van GUT krijgen een GUT-licentienummer, en al onze producten hebben zo'n nummer gekregen. Het etiket wordt op de achterkant van het productstaal gedrukt zodat klanten meteen kunnen zien dat het product aan de strikte criteria van een erkende testinstelling voldoet.

Het licentienummer van PRODIS/GUT bewijst dat het tapijt getest is op:

  • milieuvriendelijke productie
  • naleving van de testcriteria van GUT inzake gevaarlijke stoffen
  • minimale uitstoot en geuren in nieuw tapijt

PRODIS, het uniforme productinformatiesysteem van de Europese tapijtsector.
PRODIS is het eerste omvattende informatiesysteem voor consumenten dat informatie over milieukwesties, volksgezondheid en veiligheid combineert en tevens informatie biedt over de gebruiksdomeinen en extra kenmerken van textiel vloerbedekking op basis van EN1307.

PRODIS verschaft betrouwbare informatie aan klanten en handelaars en is gebaseerd op twee elementen:

  1. het GUT-testsysteem voor VOS-emissies en chemische stoffen
  2. de FCSS-standaardpictogrammen voor de classificatie van het gebruik

CE-markering
Alle tapijttegels en kamerbreed tapijt van Balta dragen de CE-markering en voldoen aan de geharmoniseerde Europese norm EN14041, die minimumcriteria omvat voor gezondheid en veiligheid.

UPEC-gecertificeerd
Producten die specifiek bestemd zijn voor de commerciële markt zijn eveneens UPEC-gecertificeerd.

Milieuproductverklaringen (Environmental Product Declarations - EPD's)
Wij geven voor onze producten geharmoniseerde EPD's af in overeenstemming met ISO 14025.  Wanneer we een EPD opstellen, geven we gegevens over de productie en de grondstoffen door aan GUT, om een consequente berekening te waarborgen.  Die gegevens worden vervolgens gecontroleerd door het Institut Bauen und Umwelt (IBU) en zijn drie jaar geldig na de afgiftedatum, enkel voor de vermelde productgroep en in combinatie met een geldige PRODIS-licentie.