Contacteer ons

Heeft u vragen over onze website, onze producten of onze diensten?

Franklin Rooseveltlaan 172
8790 Waregem - België
T: +32 (0)56 62 22 11
F: +32 (0)56 62 22 46
investor.relations@baltagroup-nv.com

Neem contact op

Introductie

Hier bij Balta, zetten we ons in om al onze activiteiten duurzamer te maken. Van de middelen die we gebruiken, de productie en de vloerbekledingsproducten die we maken tot onze sociale, ecologische en economische impact; we streven ernaar een positieve bijdrage te leveren. Wij kunnen de toekomstige uitdagingen en risico’s die op ons bedrijf afkomen het hoofd bieden en consumenten en bedrijven vloerbekledingsproducten leveren die in elk opzicht waarde creëren. Tegelijk kunnen we de winstgevendheid voor de aandeelhouders garanderen. Wij splitsen onze missie op volgens onze impact en de pijlers People, Planet en Prosperity. Via deze pijlers kunnen we onze drie strategische prioriteiten aanpakken, zijnde: (i) NEXT, (ii) ESG-doelstellingen (Milieu, maatschappij en bestuur - Environmental, Social and Governance) en (iii) digitale transformatie.

Our contribution to the following UN SDG's

 

Our contribution to the following UN SDG's

People

Wij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van onze medewerkers en zetten ons in voor een gezonde en veilige werkplek voor alle medewerkers, bezoekers en aannemers met als doel nul ongevallen. Met vijf ‘Golden Safety Rules ’ en het ‘One Balta for Safety’ programma zorgen we voor een cultuuromslag en een mentaliteitsverandering inzake veiligheid in het hele bedrijf, waardoor de risico’s proactief worden verminderd. 

In onze eigen productievestigingen en verdeelcentra in België, Turkije en de Verenigde Staten zijn de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers de primaire doelstelling van het bedrijf. Via het ‘One Balta for Safety’- programma, dat in 2018 werd opgestart en in 2019 werd uitgevoerd, hebben we onze gezondheids- en veiligheidsprestaties verder verbeterd en een veiligere werkomgeving voor onze medewerkers gecreëerd, zodat elke collega na zijn of haar werkdag of shift weer veilig en gezond thuis komt. 

Wij willen gezondheid en veiligheid bij elke medewerker top of mind zijn, zodat iedereen meewerkt aan het doel van nul ongevallen.

Planet

Wij zijn ons bewust van de risico’s die we als bedrijf lopen en gaan de grootste uitdaging wereldwijd, namelijk de klimaatverandering, frontaal aan. De gevolgen van de klimaatverandering zullen worden gevoeld in vele aspecten van onze activiteiten, waaronder grondstoffen, mogelijke watertekorten, energieverbruik en koolstofbelasting. Zoeken naar duurzamere materialen en gerecycleerde alternatieven, manieren vinden om een gesloten productecosysteem te creëren, ons water- en energieverbruik verminderen, overschakelen op hernieuwbare energiebronnen en afval verminderen aan het einde van de levensduur: dat zijn allemaal positieve bijdragen die we kunnen leveren om de crisis aan te pakken.

In onze Belgische productievestigingen worden acties ondernomen om een model te creëren voor de implementatie in onze andere productievestigingen. Onze fabriek in de VS zorgt voor naleving van de LEED-ratingsystemen. Onze Belgische en Turkse fabrieken voldoen aan de ISO 14001-norm en bieden een kader voor het meten van de milieu-impact van onze activiteiten.

 

Planet

Prosperity

Wij zorgen ervoor dat Balta niet alleen handelt in overeenstemming met de geldende wetgeving, maar ook op alle vlakken de hoogste normen inzake ethiek en integriteit naleeft. Dat is prioritair in ons bestuur en wij hebben een beleid ontwikkeld voor de juridische, HR-, financiële, IT-, HSE- en inkoopactiviteiten van ons bedrijf. In de loop van 2019 hebben we dit kader verder uitgewerkt door middel van opleidingen om een compliancecultuur te creëren waarbinnen onze medewerkers in alle vrijheid kunnen handelen en hun dagelijkse taken uitvoeren, en op die manier bijdragen aan het succes van Balta. We hebben plannen uitgewerkt om de lacunes inzake compliance in de verschillende vestigingen gecentraliseerd aan te pakken, zodat alle medewerkers duidelijk weten wat het betekent om voor Balta te werken. 

In 2019 hebben we ons eveneens toegelegd op de verwerking van gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘GDPR’) met een opleidingsprogramma voor onze Europese medewerkers. Dat programma was zeer doeltreffend, aangezien onze medewerkers veel meer vragen stelden met betrekking tot gegevens dan in 2018. Wij zullen het bewustzijn rond informatiebeveiliging in 2020 blijven vergroten.

Wij zijn ons terdege bewust van de positie van Turkije als een land dat door Euromoney Country Risk, een online gemeenschap van economische en politieke experts, als een hoog risico wordt beschouwd, en we zorgen ervoor dat we altijd ethisch verantwoord handelen. Voor grondstoffen afkomstig uit India en Bangladesh voeren we jaarlijks audits uit, waarbij we alle aspecten van de activiteiten onderzoeken, van financiën en arbeidsomstandigheden tot mensenrechten. We streven ernaar een formele gedragscode te ontwikkelen voor al onze leveranciers.

Positieve acties voor people, planet en prosperity om duurzame veranderingen teweeg te brengen

Via onze pijlers People, Planet en Prosperity kunnen we ons ten volle bewust zijn van de positieve bijdragen die Balta levert. Aan de hand van de leidende principes van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s, Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties kunnen wij onze rol spelen in het realiseren van een betere en duurzamere toekomst, niet alleen voor ons bedrijf en onze stakeholders, maar ook voor de ruimere omgeving en de culturen die er wonen. Omdat we ernaar streven om vloerbekledingen te produceren die voldoen aan de behoeften thuis en op kantoor en tegelijk echte ecologische, sociale en economische veranderingen teweeg te brengen, zullen we prestatie-indicatoren ontwikkelen op basis van de parameters van de SDG’s die helpen om duurzame veranderingen door te voeren in ons bedrijf.

Balta Group

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en om onze online diensten beter te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we cookies om de inhoud van onze websites voor u interessanter te maken. Door anoniem uw surfgedrag in kaart te brengen, kunnen wij onze websites waar nodig verbeteren en inspelen op de behoeften en voorkeuren van u en andere gebruikers. Meer info in ons cookiebeleid en privacybeleid.

Alle cookies toestaan Instellingen