mobile nav
Nl
Onze websites
mobile search mobile search

Contacteer ons

Heeft u vragen over onze website, onze producten of onze diensten?

Wakkensteenweg 2
8710 St-Baafs-Vijve - België
T: +32 (0)56 62 22 11
F: +32 (0)56 62 22 46
info@baltagroup.com

Neem contact op

Recruteringsproject “Why not You” in Balta Turkey
Tags:

Why not you?

In de winter van 2014 werd het ‘Why not you’ project gelanceerd door Hasan Meseli, de districtsgouverneur van Selendi, een agrarisch stadje gelegen op 55 km van onze Balta fabriek in Usak, Turkije. Een sociaal- Economische analyse van Selendi wees uit dat de tabaksboeren (voornaamste bron van inkomsten in Selendi) nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden door steeds minder vraag en lagere verkoopprijzen. Er is ook een gebrek aan arbeidscultuur en Selendi wordt geconfronteerd met een vlucht van het platteland naar de omliggende steden Izmir, Manisa en Usak.

Omdat Selendi noch de geografische locatie heeft, noch over de infrastructuur beschikt om industrie aan te trekken, besliste de gouverneur om Selendi naar de industrie te brengen. Hij contacteerde de belangrijkste werkgevers in Usak met het voorstel om samen de bevolking van Selendi een arbeidscultuur bij te brengen. Het project kende een trage start tot Balta op 11 juni 2015 een eerste wervingsronde lanceerde in Selendi.

Op 15 juni 2015 werd door Balta de eerste personeelsbus tussen Selendi en de Balta fabriek georganiseerd en zijn de eerste Selendi arbeiders in Balta gestart. Eén van hen was Yesim Çakir, die trouwens voor een primeur gezorgd heeft: ze werd de eerste weefster in Balta Turkije.

Tegen eind 2015 stelde Balta 56 inwoners uit Selendi tewerk. Sinds 2018 rijdt een tweede bus en is de tewerkstelling naar 110 gestegen. Balta is daarmee de grootste werkgever ‘in Selendi’.

Dit project heeft een grote sociale en economische impact:

  • Voor de meeste medewerkers is dit een eerste kennismaking met job in een internationaal bedrijf waar hen stap voor stap hun functie wordt aangeleerd.
  • De helft van hen zijn vrouwen: dit project draagt bij tot hun emancipatie en financiële onafhankelijkheid.
  • Persoonlijk geluk: deze personen zijn niet alleen gelukkig een betekenisvolle en stabiele job te hebben, maar dit stelt hen ook in staat om een gezinsleven te starten.
  • Werknemers (en hun families) genieten van sociale zekerheid en bouwen een pensioen op.
  • Geldinstroom voor lokale handel in Selendi.
  • Het scheppen van een arbeidscultuur: een persoon heeft volgens het project minimum drie jaar vast werk nodig om zich een werksfeer eigen te maken. Onze eerste Selendi werknemers voldoen intussen aan deze doelstelling van het project.

Like this article? Share it on: